Nowe wymogi dotyczące oznakowania opakowań

Nowe wymogi dotyczące oznakowania opakowań – kwalifikacja opakowania do określonej frakcji odpadów

Jeszcze dobrze nie opadł kurz po zmianach etykiet efektywności energetycznej na części produktów gospodarstwa domowego, jeszcze sprzedawcy nie otrzymali wszystkich nowych etykiet od dostawców, część produktów jest warunkowo sprzedawana ze starą etykietą a konsumenci wciąż uczą się nowych oznaczeń, a już na horyzoncie kolejne zmiany w zakresie prawa ochrony środowiska. Zmiany, które z punktu widzenia konsumenta oceniam pozytywnie, dla przedsiębiorców – producentów i sprzedawcą, z uwagi na sposób i czas wprowadzania znów okażą się niemałą operacją logistyczną.

Mowa o projekcie nowelizacji ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi („u.g.o.o.o”), która nakłada na przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach obowiązek oznakowywania tych opakowań tak aby powstały odpad opakowaniowy mógł być w łatwy sposób kwalifikowany do określonej frakcji odpadów. Tym samym, do szeregu informacji jakie producent zobowiązany jest do umieszczenia na opakowaniu, dojdzie kolejna, która będzie wskazywała konsumentowi wprost do jakiego pojemnika z odpadami ma trafić opakowanie po zakupionym produkcie.

Zgodnie z art. 3 projektu nowelizacji, ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Obecnie projekt znajduje się na etapie konsultacji.

Aktualnie obwiązujący art. 15 ust. 1 u.g.o.o.o. daje przedsiębiorcom możliwość oznakowania opakowań informacją wskazującą na przydatność opakowania do recyklingu, jeśli takowa ma miejsce. W obecnym brzmieniu przepisu jest to uprawnienie przedsiębiorcy, nie obowiązek. 

Należy także zauważyć, że przepisy szczególne dotyczące określonego rodzaju produktów lub substancji oraz ich opakowań mogą zawierać dodatkowe wymogi w zakresie oznakowania tego produktu, substancji lub ich opakowań.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w zakresie oznakowania produktów przed ich wprowadzeniem na rynek, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

 

Autor: Martyna Banajska, Adwokat